7.Kinh Di Giáo Chương 17 - Chương 19 TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Đức Long (Lai Vung - ĐT)

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Giáo Lý Trường Hạ Chùa Đức Long (Lai Vung - ĐT) 2015