3.Kinh Di Giáo Chương 3 - Chương 4 TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Phước Hưng (Sa Đéc - ĐT)

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Giáo Lý Trường Hạ Chùa Phước Hưng (Sa Đéc - Đồng Tháp)