Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Kỳ 29: Bắp

Giảng sư: Đông Y Vui Khỏe

1081 xem

Kỳ 28: Rau Má

Giảng sư: Đông Y Vui Khỏe

1392 xem

Kỳ 27: Cây Dâu Tằm

Giảng sư: Đông Y Vui Khỏe

1051 xem

Kỳ 26: Chanh Dây

Giảng sư: Đông Y Vui Khỏe

1034 xem

Kỳ 25: Kim Vàng

Giảng sư: Đông Y Vui Khỏe

1060 xem

Kỳ 24: Cây Cỏ Hôi

Giảng sư: Đông Y Vui Khỏe

1166 xem

Kỳ 23: Cây Đinh Lăng

Giảng sư: Đông Y Vui Khỏe

1039 xem

Kỳ 22: Cây Ô Rô

Giảng sư: Đông Y Vui Khỏe

1138 xem

Kỳ 21: Cây Bobo

Giảng sư: Đông Y Vui Khỏe

1094 xem

Kỳ 20: Cây Dừa Cạn

Giảng sư: Đông Y Vui Khỏe

858 xem

Kỳ 19: Tía Tô

Giảng sư: Đông Y Vui Khỏe

1174 xem

Kỳ 18: Râu Mèo

Giảng sư: Đông Y Vui Khỏe

1081 xem

Kỳ 17: Cây Thiên Môn

Giảng sư: Đông Y Vui Khỏe

1140 xem

Kỳ 16: Ké Đầu Ngựa

Giảng sư: Đông Y Vui Khỏe

1226 xem

Kỳ 15: Tay Biến Mạch Máu Não

Giảng sư: Đông Y Vui Khỏe

1182 xem
Thông Báo
THÔNG BÁO "Chương Trình Live Stream Phát Sóng Trực Tiếp"

 

THÔNG BÁO 

Nhằm kịp thời chuyển tải các nội dung bài giảng của Thượng Tọa Thích Thiện Xuân đến quý nam nữ phật tử gần xa sớm nhất. Ban biên tập, bộ phận quay phim chúng tôi sẽ t...Xem thêm

Các hoạt động

CÁC SỰ KIỆN SẮP XẢY RA:

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động
Phật Âm
Trợ Duyên
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 4.373.012 Truy cập

Đang trực tuyến : 8 Phật tử

Tổng số thành viên : 16 Thành viên

Tổng số video : 6.108 Video

Tổng số audio : 558 Bài audio

Tổng số lượt xem video : 11.959.394 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 28.812 Lượt nghe

FaceBook