Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.
 Chương Trình Pháp Hội Tam Thời Hệ Niệm
 
Thứ 6 (29/11/2013 - Nhằm Ngày 27/10/ ÂL)
6h: Điểm Tâm Sáng.
8h: Cộng Tu Niệm Phật.
11h: Thọ Trai Kinh Hành.
12h: Chì Tịnh.
13h30: Thức Chúng.
14h: Thuyết Pháp (Cộng Tu) .
17h30: Dùng Cơm Chiều.
18h30: Cộng Tu.
Thứ 7 (30/11/2013 - Nhằm Ngày 28/10/ÂL)
6h: Điểm Tâm Sáng.
7h30: Cộng Tu Niệm Phật.
9h: Thượng Cúng.
11h: Thọ Trai.
12h: Chỉ Tịnh (Nghỉ Trưa).
13h30: Đệ Nhất Thời Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm.
16h: Dùng Cơm Chiều.
16h30: Đệ Nhị Thời Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm.
19h: Đệ Tam Thời Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm.

21h30: Chỉ Tịnh.
Chủ Nhật (01/12/2013 - Nhằm Ngày 29/10/ÂL).
6h: Điểm Tâm Sáng.
7h30: Cộng Tu Niệm Phật.
9h: Thượng Cúng.
11h: Thọ Trai.
12h: Chỉ Tịnh.
13h30: Đệ Nhất Thời Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm.
16h: Dùng Cơm Chiều.
16h45: Đệ Nhị Thời Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm.
19h: Đệ Tam Thời Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm.

21h30: Đại Hồi Hướng.
22h: Cảm Tạ Của Ban Tổ Chức.
Hoàn Mãn
2943 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan

Thông Báo
THÔNG BÁO "Chương Trình Live Stream Phát Sóng Trực Tiếp"

 

THÔNG BÁO 

Nhằm kịp thời chuyển tải các nội dung bài giảng của Thượng Tọa Thích Thiện Xuân đến quý nam nữ phật tử gần xa sớm nhất. Ban biên tập, bộ phận quay phim chúng tôi sẽ t...Xem thêm

Các hoạt động

CÁC SỰ KIỆN SẮP XẢY RA:

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động
Phật Âm
Trợ Duyên
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 4.372.625 Truy cập

Đang trực tuyến : 8 Phật tử

Tổng số thành viên : 16 Thành viên

Tổng số video : 6.108 Video

Tổng số audio : 558 Bài audio

Tổng số lượt xem video : 11.959.394 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 28.812 Lượt nghe

FaceBook