Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Thuộc album: Pháp Lẻ Thượng Tọa Thích Thiện Xuân 1443 lượt nghe

Tổng hợp các bài giảng pháp lẻ của Thượng Tọa Thích Thiện Xuân

Album mới cập nhật

Album được xem nhiều