Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

STT Tiêu đề Thao tác
1 Tự Tin TT Thích Thiện Xuân(Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp) - YouTube.mp3
Pháp Lẻ Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
2 Chủ Đề-Báo Đức Ân Sư TT-Thích Thiện Xuân (Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp) .mp3
Pháp Lẻ Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
3 Ý Nghĩa Của Tam Thời Hệ Niệm TT. Thích Thiện Xuân .mp3
Pháp Lẻ Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
4 Bảy Ý Niệm Tin Tấn Phần 2 (TT Thích Thiện Xuân Giảng Tại Chùa Long Vân - Đồng Nai).mp3
Pháp Lẻ Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
5 Bảy Ý Niệm Tin Tấn Phần 1 (TT Thích Thiện Xuân Giảng Tại Chùa Long Vân - Đồng Nai).mp3
Pháp Lẻ Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
6 Bốn Điều Kiện Vãng Sang ( TT Thích Thiện Xuân Giảng Tại Chùa Long Vân - Đồng Nai).mp3
Pháp Lẻ Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
7 Bốn Pháp Trong Bốn Mươi Tám Pháp Của Ngài Triệt Ngộ Đại Sư (Giảng Tại Chùa Long Vân - Đồng Nai).mp3
Pháp Lẻ Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
8 Bốn Pháp Vãng Sanh - TT- Thích Thiện Xuân.mp3
Pháp Lẻ Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
9 Chủ Đề Tứ Tinh Tấn Pháp TT-Thích Thiện Xuân (Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp).mp3
Pháp Lẻ Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
10 Lo Tu Như Lo Tết TT Thích Thiện Xuân.mp3
Pháp Lẻ Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
11 Thân Người Khó Đươc Phật Pháp Khó Nghe TT Thích Thiện Xuân.mp3
Pháp Lẻ Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
12 Ý Nghĩa Của Hình Tượng Quan Thế Âm (TT Thích Thiện Xuân Giảng Tại Chùa Long Vân - Đồng Nai).mp3
Pháp Lẻ Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
13 Ý Nghĩa Của Ngày Lễ Vu Lan TT-Thích Thiện Xuân (Giảng tại Chùa Giác Quang - Hồng Ngự ĐT).mp3
Pháp Lẻ Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
14 Ý Nghĩa Một Ngày Tu An Lạc Và Niệm Phật - TT Thích Thiện Xuân - YouTube.mp3
Pháp Lẻ Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
Thuộc album: Pháp Lẻ Thượng Tọa Thích Thiện Xuân 1477 lượt nghe

Tổng hợp các bài giảng pháp lẻ của Thượng Tọa Thích Thiện Xuân

Album mới cập nhật

Album được xem nhiều