Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

80. IL.20 Review 2 Lessons

Giảng sư: English For You

1629 xem

79. IL. 19 Review 1 Lessons

Giảng sư: English For You

1673 xem

78. IL. 18 At the doctors

Giảng sư: English For You

1488 xem

77. IL. 17 At the camp

Giảng sư: English For You

1244 xem

76. IL. 16 In the workshop

Giảng sư: English For You

1337 xem

75. IL. 15 Christmas time

Giảng sư: English For You

1316 xem

74. IL.14 Fairy Tales & Legends

Giảng sư: English For You

1766 xem

73.IL. 13 At the hotel

Giảng sư: English For You

1666 xem

72. IL.12 Under the weather

Giảng sư: English For You

1526 xem

71. IL.11 At the playground

Giảng sư: English For You

1763 xem

70. IL.10 At the grocey store

Giảng sư: English For You

1561 xem

69. IL.09 At the a musement park

Giảng sư: English For You

1894 xem

68. IL.08 Crime doesnt pay

Giảng sư: English For You

1758 xem

67. IL. 07 At the beach

Giảng sư: English For You

1294 xem

66. IL. 06 At the circus

Giảng sư: English For You

1631 xem
Thông Báo
THÔNG BÁO "Chương Trình Live Stream Phát Sóng Trực Tiếp"

 

THÔNG BÁO 

Nhằm kịp thời chuyển tải các nội dung bài giảng của Thượng Tọa Thích Thiện Xuân đến quý nam nữ phật tử gần xa sớm nhất. Ban biên tập, bộ phận quay phim chúng tôi sẽ t...Xem thêm

Các hoạt động

CÁC SỰ KIỆN SẮP XẢY RA:

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động
Phật Âm
GIẢNG SƯ NỔI BẬT
Nghe nhạc phật
Lịch Dương Âm
Hỏi & Đáp PHẬT HỌC
Trợ Duyên
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 3.436.569 Truy cập

Đang trực tuyến : 2 Phật tử

Tổng số thành viên : 16 Thành viên

Tổng số video : 6.079 Video

Tổng số audio : 558 Bài audio

Tổng số lượt xem video : 9.964.997 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 26.971 Lượt nghe

FaceBook