Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Anh Văn Giao Tiếp Bài 42

Giảng sư: Anh Văn Giao Tiếp

891 xem

Anh Văn Giao Tiếp Bài 41

Giảng sư: Anh Văn Giao Tiếp

818 xem

Anh Văn Giao Tiếp Bài 40

Giảng sư: Anh Văn Giao Tiếp

888 xem

Anh Văn Giao Tiếp Bài 39

Giảng sư: Anh Văn Giao Tiếp

1170 xem

Anh Văn Giao Tiếp Bài 37

Giảng sư: Anh Văn Giao Tiếp

983 xem

Anh Văn Giao Tiếp Bài 36

Giảng sư: Anh Văn Giao Tiếp

854 xem

Anh Văn Giao Tiếp Bài 35

Giảng sư: Anh Văn Giao Tiếp

1293 xem

Anh Văn Giao Tiếp Bài 34

Giảng sư: Anh Văn Giao Tiếp

1136 xem

Anh Văn Giao Tiếp Bài 33

Giảng sư: Anh Văn Giao Tiếp

928 xem

Anh Văn Giao Tiếp Bài 32

Giảng sư: Anh Văn Giao Tiếp

847 xem

Anh Văn Giao Tiếp Bài 31

Giảng sư: Anh Văn Giao Tiếp

987 xem

Anh Văn Giao Tiếp Bài 30

Giảng sư: Anh Văn Giao Tiếp

1066 xem

Anh Văn Giao Tiếp Bài 29

Giảng sư: Anh Văn Giao Tiếp

958 xem

Anh Văn Giao Tiếp Bài 28

Giảng sư: Anh Văn Giao Tiếp

1074 xem

Anh Văn Giao Tiếp Bài 27

Giảng sư: Anh Văn Giao Tiếp

898 xem
Thông Báo
THÔNG BÁO "Chương Trình Live Stream Phát Sóng Trực Tiếp"

 

THÔNG BÁO 

Nhằm kịp thời chuyển tải các nội dung bài giảng của Thượng Tọa Thích Thiện Xuân đến quý nam nữ phật tử gần xa sớm nhất. Ban biên tập, bộ phận quay phim chúng tôi sẽ t...Xem thêm

Các hoạt động

CÁC SỰ KIỆN SẮP XẢY RA:

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động
Phật Âm
GIẢNG SƯ NỔI BẬT
Nghe nhạc phật
Lịch Dương Âm
Hỏi & Đáp PHẬT HỌC
Trợ Duyên
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 3.364.134 Truy cập

Đang trực tuyến : 3 Phật tử

Tổng số thành viên : 15 Thành viên

Tổng số video : 6.070 Video

Tổng số audio : 558 Bài audio

Tổng số lượt xem video : 9.253.248 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 26.109 Lượt nghe

FaceBook